Συμπτώματα & Εγγυημένη Αντιμετώπιση Πόνου Μέσης & Αυχένα

Γιατί τα συμπτώματα αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική και εγγυημένη αντιμετώπιση των ασθενών με πόνο στην μέση ή τον αυχένα;

Είναι γνωστό πως σχεδόν όλοι μας θα έχουμε τουλάχιστον 1 επεισόδιο πόνου στη μέση ή στον αυχένα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και το επεισόδιο αυτό θα εμφανιστεί σε ηλικία συνήθως άνω των 35 ετών. Ανεξάρτητα όμως από το πότε θα συμβεί, το γεγονός είναι πώς ο πόνος στη μέση και ο πόνος στον αυχένα περιορίζει σημαντικά την κινητική μας αυτονομία αφού αλλοιώνεται η ποιότητα των καθημερινών και των αθλητικών δραστηριοτήτων μας.

Για τον λόγο αυτό, είναι φυσιολογικό ο κάθε ένας από εμάς με πόνο στη μέση ή τον αυχένα να θέλει να ξέρει από πού προέρχεται ο πόνος, ενώ ο στόχος του εξειδικευμένου στην Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικού είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια την ανατομική δομή που πάσχει και να εφαρμόσει μια αποτελεσματική θεραπεία εγγυημένα, εάν αυτό είναι δυνατό.

Από την άλλη μεριά όμως, έχει βρεθεί πως πάνω από 15 διαφορετικές ανατομικές δομές της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη μέση ή στον αυχένα.

Με ποιόν τρόπο λοιπόν θα προσδιοριστεί με ακρίβεια η διάγνωση της πάθησης και η πηγή του πόνου;

Οι περισσότεροι ασθενείς πιστεύουν ότι με την ακτινογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία «θα δουν» την πάθηση και συνεπώς θα ξέρουν την αιτία και την αντιμετώπιση του πόνου στην μέση ή τον αυχένα τους. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική αφού η κλινική εικόνα είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσει ο εξειδικευμένος στη Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικός, ώστε να ερμηνεύσει τα ευρήματα από τις παραπάνω απεικονιστικές εξετάσεις.

Για ποιόν όμως ακριβώς λόγο θα πρέπει ο εξειδικευμένος στην Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικός να ερμηνεύσει τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων όπως η μαγνητική τομογραφία;

Σε όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις όπως την ακτινογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία στη μέση ή τον αυχένα υπάρχουν ευρήματα που είναι ψευδώς θετικά, εμφανίζονται δηλαδή στην εικόνα χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει υψηλή συχνότητα εμφάνισης παθολογικών ανατομικών δομών στην εικόνα (ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική) παρόλο που οι ασθενείς δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα! Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν πως περίπου το 40% των ασυμπτωματικών ασθενών εμφανίζει παθολογία σε 1 ή περισσότερες δομές της σπονδυλικής στήλης στην μαγνητική τους τομογραφία και τα παθολογικά αυτά ευρήματα εμφανίζονται σε σχεδόν όλους τους ασθενείς άνω των 65 ετών! Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η παρουσία και μόνο παθολογικών ευρημάτων στις απεικονιστικές μεθόδους έχουν περιορισμένη μόνο διαγνωστική ισχύ και θα πρέπει τα ευρήματα αυτά να συσχετιστούν και να ερμηνευτούν από την κλινική συμπτωματολογία που εμφανίζει ο ασθενής.

Ωστόσο, ποια ακριβώς είναι η ανατομική δομή ή οι ανατομικές δομές που πάσχουν; Ο με ακρίβεια προσδιορισμός της ανατομικής δομής της σπονδυλικής στήλης που πάσχει μπορεί να βρεθεί εάν ο εξειδικευμένος στη Σπονδυλική Στήλη Ορθοπαιδικός εκτός από την παραπάνω ερμηνεία των στοιχείων από το Ιστορικού και την Φυσική Εξέταση με την  απεικονιστική εικόνα γνωρίζει και έχει εμπειρία στο να εφαρμόσει την πιο κατάλληλη και πιο ασφαλή για τον ασθενή του τεχνική, από το σύνολο των τεχνικών της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης και συσχετίσει τα ευρήματα της τεχνικής με τα συμπτώματα του ασθενή.

Συνεπώς τα συμπτώματα αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με πόνο στη μέση ή τον αυχένα και για τον λόγο αυτό οι τεχνικές της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης του ιατρείου μας, ο οποίος είναι σε θέση όχι μόνο να προσδιορίσει με ακρίβεια την πηγή του πόνου στη μέση ή τον αυχένα σας αλλά και να εφαρμόσει εγγυημένα πλέον την πιο αποτελεσματική τεχνική της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης, με απώτερο στόχο την αποφυγή της σπονδυλοδεσίας και άλλων μειζόνων χειρουργικών επεμβάσεων στη  Σπονδυλικής σας Στήλη.