Βάδιση πριν και μετά την Δισκοπλαστική

Ο κος Κ.Λ. ετών 34 προσήλθε στο ιατρείο μας με πόνο και χωλότητα όπως φαίνεται στο πρώτο μέρος του βίντεο, ενώ δύο εβδομάδες μετά ο πόνος εξαφανίστηκε και η βάδιση του επανήρθε όπως φαίνεται στο δεύτερο μέρος του βίντεο.