Ίδια Πάθηση, διαφορετικές Διαγνώσεις και Θεραπείες

Γιατί διαφέρουν οι διαγνώσεις και οι θεραπείες των ιατρών για την ίδια πάθηση;

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί διαφέρουν οι διαγνώσεις ιατρών και μεταξύ τους θεραπείες για την ίδια πάθηση; Εγώ πολλές φορές ακούω από ασθενείς μου

“Έδειξα την μαγνητική από τη μέση μου σε 3 Ορθοπαιδικούς και μου είπαν 3 διαγνώσεις και 6 θεραπείες!”

Γιατί διαφέρουν οι διαγνώσεις και οι θεραπείες των γιατρών για την ίδια πάθηση;

Είναι γνωστό πως η Σπονδυλική Στήλη διαφέρει από τον υπόλοιπο σκελετό αφού προστατεύει τον σημαντικότερο ιστό του ανθρώπου, τον νευρικό και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα χέρια και τα πόδια μας. Ωστόσο, η λειτουργία της προστασίας και της στήριξης διαμορφώνονται χάρη στην ύπαρξη πολλαπλών ανατομικών δομών, γεγονός που θέτει τη διάγνωση μιας πάθησης αρκετά δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλές δομές από τις οποίες μπορεί να προέρχεται ο πόνος, η κυριότερη δηλαδή μορφή εκδήλωσης μιας πάθησης στη σπονδυλική στήλη. Συνεπώς, η ακριβής διάγνωση μιας πάθησης της σπονδυλικής στήλης είναι εξειδικευμένη και απαραίτητη επειδή καθορίζει τον είδος και τον τρόπο θεραπείας.

Επειδή, όμως, η οποιαδήποτε θεραπεία θα εφαρμοστεί πάνω στον ασθενή και όχι στο CD της μαγνητικής τομογραφίας που προσκομίζεται στον Ορθοπαιδικό, ο προσδιορισμός της ακριβούς δομής που πάσχει γίνεται μόνο με τη σχολαστική κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό αφού τα κλινικά σημεία της βλάβης στη σπονδυλική στήλη είναι αυτά που συσχετίζονται με την εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας, όταν αυτή κριθεί απαραίτητη από τον Ορθοπαιδικό. Με λίγα λόγια, η κλινική εξέταση είναι αυτή που ερμηνεύει την εικόνα μιας μαγνητικής τομογραφίας στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και όταν η κλινική εξέταση λείπει τότε είναι πολύ εύκολο ο κάθε γιατρός να δίνει σημασία στην μια ή/και στην άλλη δομή της σπονδυλικής στήλης με βάση μόνο με την ποιότητα της εικόνας που βλέπει στη μαγνητική τομογραφία, με τελικό αποτέλεσμα τις πολλαπλές διαγνώσεις, τις διαφορετικές θεραπείες και την ταλαιπωρία του ασθενή!